Pn - Pt9.00 - 15.00; Inne godziny spotkania możliwe po uprzednim umówieniu
Biuroul. Głuska 14, 20-439 Lublin
Emailbiuro@opokaconsulting.pl

Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie DOM PIELGRZYMA W KODNIU Sp. z o.o.

3 sierpnia 2022

Złożony przez nas wniosek dla projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w przedsiębiorstwie Dom Pielgrzyma w Kodniu Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: 15 ODPORNE
LUBELSKIE – ZASOBY REACT-EU DLA LUBELSKIEGO, Działanie: 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w
zakresie energetyki został oceniony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie. Dzięki dotacji ze środków
unijnych będzie możliwa produkcja energii elektrycznej i cieplnej z OZE na potrzeby spółki oraz
promocja produkcji czystej energii.

Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk
Dotacje z funduszy krajowych i unijnych. Głęboka termomodernizacja.
Zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego. Produkcja energii z OZE. Dziedzictwo kulturowe. Biznes. Menadżer projektu. Nadzory inżynierskie i konserwatorskie.
http://opokaconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/12/naszapolska.png
Nasza lokalizacja
W stałym kontakcie
biuro@opokaconsulting.pl
Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk
Dotacje z funduszy krajowych i unijnych. Głęboka termomodernizacja.
Zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego. Produkcja energii z OZE. Dziedzictwo kulturowe. Biznes. Menadżer projektu. Nadzory inżynierskie i konserwatorskie.
Nasza lokalizacja
http://opokaconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/12/naszapolska-opoka.png
W stałym kontakcie
biuro@opokaconsulting.pl

Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.