Pn - Pt9.00 - 15.00; Inne godziny spotkania możliwe po uprzednim umówieniu
Biuroul. Głuska 14, 20-439 Lublin
Emailbiuro@opokaconsulting.pl

AktualnościAktualności z życia firmy

Dobiegły końca kompleksowe działania termomodernizacyjne prowadzone w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia oraz Kaplicy Matki Bożej Różańcowej, wraz z kamienicą i oficyną, w wyniku zastosowania usprawnień termomodernizacyjnych”. Projekt był realizowany w rejonie Starego Miasta, na terenie objętym ochroną konserwatorską. Osiągnięty został następujący cel główny: zastosowanie...

Zarządzany i nadzorowany przez nas projekt z dotacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w latach 2021 – 2023 został zakończony. Głównym jego założeniem było osiągnięcie norm standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przez zabytkowy zespół...

Zakończyliśmy realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja zabytkowego budynku kościoła parafialnego pw. Św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim” z udziałem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt dotyczył poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii, w tym w wyniku produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zastosowania systemu zarządzania energią (BMS) oraz ograniczenia emisji...

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków minimalizującego skutki społeczno- gospodarcze wywołane COVID-19 w obszarze dziedzictwa kulturowego zostały określone przez nas potrzeby i zakresy oraz opracowany opis przedmiotu inwestycji dla następnych Beneficjentów Dotacji: 1. Parafia Rzymskokatolicka Katedralna p.w. Św. Mikołaja w Elblągu, 2. Klasztor Franciszkanów p.w. Zwiastowania NMP Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w...

Podpisane zostały przez nas kolejne umowy na przygotowanie zakresu i opisu inwestycji planowanych do dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z: 1. Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Wojciecha BM w Wąwolnicy, 2. Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętej Trójcy we Wrzelowcu, 3. Parafią Rzymskokatolicką p.w. Jana Chrzciciela w Łańcuchowie, 4. Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika...

Zostały określone przez nas potrzeby i zakresy oraz opracowane opisy inwestycji, planowanych do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla następujących Beneficjentów Dotacji: 1. Dom Zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu, 2. Dom Zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Iławie, 3. Dom Zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Kodniu, 4. Dom Zakonny Misjonarzy...

Trwa kontrola trwałości projektu „Zachowanie i udostępnienie zabytku o wyjątkowej wartości artystycznej – zespołu klasztornego pw. św. Józefa w Gdańsku – poprzez prace konserwatorskie i renowację” dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, a zarządzanego przez nas w latach 2017-2019.

Zakończyliśmy kolejną inwestycję dotyczącą termomodernizacji realizowaną z udziałem środków finansowych udzielonych w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Lublinie. Zabytkowy kościół pw. Narodzenia NMP i Św. Michała Archanioła oraz dom parafialny będące własnością Parafii w Kurowie uzyskały lepsze...

Podpisaniem protokołu końcowego zakończyliśmy realizację projektu pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez Rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”, dofinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki temu został osiągnięty główny...

Uczestniczyliśmy w Forum Odbudowy Ukrainy – Konsultacje branżowe organizowanym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Grupa PFR I Ministerstwo Rozwoju Technologii w ramach współpracy z polskim biznesem na rzecz przygotowań do wznowienia eksportu i powojennej odbudowy Ukrainy.

Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk
Dotacje z funduszy krajowych i unijnych. Głęboka termomodernizacja.
Zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego. Produkcja energii z OZE. Dziedzictwo kulturowe. Biznes. Menadżer projektu. Nadzory inżynierskie i konserwatorskie.
http://opokaconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/12/naszapolska.png
Nasza lokalizacja
W stałym kontakcie
biuro@opokaconsulting.pl
Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk
Dotacje z funduszy krajowych i unijnych. Głęboka termomodernizacja.
Zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego. Produkcja energii z OZE. Dziedzictwo kulturowe. Biznes. Menadżer projektu. Nadzory inżynierskie i konserwatorskie.
Nasza lokalizacja
http://opokaconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/12/naszapolska-opoka.png
W stałym kontakcie
biuro@opokaconsulting.pl

Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.