Pn - Pt9.00 - 15.00; Inne godziny spotkania możliwe po uprzednim umówieniu
Biuroul. Głuska 14, 20-439 Lublin
Emailbiuro@opokaconsulting.pl

Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej GrzeszukZakres współpracy

Jak możemy pomóc

Zakres współpracy
zależy od Państwa indywidualnych potrzeb

Kompleksowa usługa doradcza
Od pomysłu i określenia zakresu, przygotowania inwestycji i dokumentacji aplikacyjnej, poprzez zarządzanie, nadzór konserwatorski oraz i rozliczenie przedsięwzięcia, aż po zamknięcie projektu i archiwizację dokumentów.
• Określenie potrzeb i zakresu inwestycji
• Dobranie rozwiązań technicznych i określenie budżetu
• Wybranie ścieżki dotacji
• Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej
• Przygotowanie dokumentów do podpisania umowy dotacji
• Przygotowanie zakresu inwestycji do postępowań przetargowych i konkursów na wybór wykonawców
• Sprawozdawczość i ewaluacja (wnioski o płatność, aktualizacja harmonogramów rzeczowo-finansowych, aktualizacja wniosków aplikacyjnych)
• Koordynacja działań informacyjnych i promocji projektu
• Wniosek o płatność i rozliczenie końcowe
• Sprawozdania okresowe
• Przygotowanie dokumentów do kontroli projektu
• Sporządzenie każdego innego dokumentu, odwołania, pisma, itd. związanego z realizowanym projektem
Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej
Dobór ścieżki dotacyjnej i przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej
• Wniosek
• Studium Wykonalności lub Biznes Plan
• Harmonogram rzeczowo-finansowy
• Analiza finansowa inwestycji
• Harmonogram wypłat dotacji
• Oświadczenia
• Inne niezbędne załączniki
Menadżer Projektu
Prowadzenie wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.
• Kierowanie realizacją kontraktu
• Nadzorowanie wypełniania wymagań umowy dotacji
• Organizowanie narad koordynacyjnych
• Monitorowanie realizacji kontraktu
• Sprawdzanie terminowości wykonywanych robót z harmonogramem rzeczowo - finansowym projektu
• Wizytowanie budowy
• Sprawdzanie wartości zaliczonych i odebranych robót od Wykonawcy
• Rozwiązanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji prac
• Przygotowanie dokumentacji do ewentualnych postępowań spornych
• Udział w procedurach kontrolnych
Nadzory Inżynierskie i konserwatorskie
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sprawowanie nadzorów branżowych (budowlany, sanitarny, elektryczny) i nadzoru konserwatorskiego
• zapewnienie nadzoru w miejscu prowadzenia robót budowlanych i prac konserwatorskich
• sprawdzanie zakresu i terminowości wykonywanych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
• analiza techniczna dokumentacji wykonawczej
• wnioskowanie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie zgody projektanta na zmiany
• wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową o wykonawstwo i przepisami BHP
• dokonywanie odbiorów technicznych: gotowych elementów, robót ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i końcowych robót
Doradztwo
Pomoc we wszystkich kwestiach związanych z pozyskaniem funduszy, wdrażaniem, sprawozdawczością i kontrolą, dotyczącą projektów realizowanych z krajowych i unijnych programów dotacyjnych.
• Indywidualne konsultacje
• Informacja o aktualnych programach pomocowych
• Inne
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk
Dotacje z funduszy krajowych i unijnych. Głęboka termomodernizacja.
Zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego. Produkcja energii z OZE. Dziedzictwo kulturowe. Biznes. Menadżer projektu. Nadzory inżynierskie i konserwatorskie.
http://opokaconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/12/naszapolska.png
Nasza lokalizacja
W stałym kontakcie
biuro@opokaconsulting.pl
Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk
Dotacje z funduszy krajowych i unijnych. Głęboka termomodernizacja.
Zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego. Produkcja energii z OZE. Dziedzictwo kulturowe. Biznes. Menadżer projektu. Nadzory inżynierskie i konserwatorskie.
Nasza lokalizacja
http://opokaconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/12/naszapolska-opoka.png
W stałym kontakcie
biuro@opokaconsulting.pl

Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.