Pn - Pt9.00 - 15.00; Inne godziny spotkania możliwe po uprzednim umówieniu
Biuroul. Głuska 14, 20-439 Lublin
Emailbiuro@opokaconsulting.pl

Rewitalizacja Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu

18 października 2022

Podpisaniem protokołu końcowego zakończyliśmy realizację projektu pn. „Podwyższenie walorów
dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez
Rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”, dofinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dzięki temu został osiągnięty główny cel projektu jakim jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej i
odwiedzalności obszaru zlokalizowanego w sercu Gór Świętokrzyskich – Zespołu Klasztornego na
Świętym Krzyżu.

Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk
Dotacje z funduszy krajowych i unijnych. Głęboka termomodernizacja.
Zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego. Produkcja energii z OZE. Dziedzictwo kulturowe. Biznes. Menadżer projektu. Nadzory inżynierskie i konserwatorskie.
http://opokaconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/12/naszapolska.png
Nasza lokalizacja
W stałym kontakcie
biuro@opokaconsulting.pl
Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk
Dotacje z funduszy krajowych i unijnych. Głęboka termomodernizacja.
Zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego. Produkcja energii z OZE. Dziedzictwo kulturowe. Biznes. Menadżer projektu. Nadzory inżynierskie i konserwatorskie.
Nasza lokalizacja
http://opokaconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/12/naszapolska-opoka.png
W stałym kontakcie
biuro@opokaconsulting.pl

Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.