Pn - Pt9.00 - 15.00; Inne godziny spotkania możliwe po uprzednim umówieniu
Biuroul. Głuska 14, 20-439 Lublin
Emailbiuro@opokaconsulting.pl

Termomodernizacja Podominikańskiego Zespołu Klasztornego Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie

19 maja 2023

Zarządzany i nadzorowany przez nas projekt z dotacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie w latach 2021 – 2023 został zakończony. Głównym jego założeniem
było osiągnięcie norm standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie przez zabytkowy zespół obiektów należący do Parafii Nawiedzenia NMP w
Krasnobrodzie.

Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk
Dotacje z funduszy krajowych i unijnych. Głęboka termomodernizacja.
Zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego. Produkcja energii z OZE. Dziedzictwo kulturowe. Biznes. Menadżer projektu. Nadzory inżynierskie i konserwatorskie.
http://opokaconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/12/naszapolska.png
Nasza lokalizacja
W stałym kontakcie
biuro@opokaconsulting.pl
Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk
Dotacje z funduszy krajowych i unijnych. Głęboka termomodernizacja.
Zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego. Produkcja energii z OZE. Dziedzictwo kulturowe. Biznes. Menadżer projektu. Nadzory inżynierskie i konserwatorskie.
Nasza lokalizacja
http://opokaconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/12/naszapolska-opoka.png
W stałym kontakcie
biuro@opokaconsulting.pl

Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.