Pn - Pt9.00 - 15.00; Inne godziny spotkania możliwe po uprzednim umówieniu
Biuroul. Głuska 14, 20-439 Lublin
Emailbiuro@opokaconsulting.pl

Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej GrzeszukProjekty z lat 2007-2013

Archidiecezja Lubelska


Inwestor: Archidiecezja Lubelska z siedzibą w Lublinie ul. Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin/Zespół Szkół im. św. Stanisława Kostki w Lublinie, ul. Słowikowskiego 6, 20-124 Lublin

Nazwa Projektu: W trosce o dobrą kondycję psychofizyczną dzieci i młodzieży Lubelszczyzny – rozwój infrastruktury dydaktyczno–sportowej przy Zespole Szkół im. św. Stanisława Kostki w Lublinie

Wartość Projektu: 6 799 006,00 zł

Klasztor Ojców Dominikanów


Inwestor: Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie ul. Złota 9, 20-112 Lublin

Nazwa Projektu: KLASZTOR W SERCU MIASTA – II etap renowacji Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie

Wartość Projektu: 9 329 765,01 zł

Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo


Inwestor: Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski Siostry Felicjanki Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa

Nazwa Projektu: Remont i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Łucce

Wartość Projektu: 1 890 860,77 zł

Grzegorz Szymczak Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi


Inwestor: Grzegorz Szymczak Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi

Nazwa Projektu: Budowa szkolnej sali gimnastycznej przy Prywatnym Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie

Wartość Projektu: 2 326 244,87 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty


Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty ul. Królewska 16, 20-109 Lublin

Nazwa Projektu: Etap końcowy renowacji kompleksu Archikatedry Lubelskiej – renowacja północnego skrzydła dawnego Kolegium Jezuickiego oraz rewitalizacja kompleksu Kurii Metropolitalnej w Lublinie

Wartość Projektu: 4 003 767,95 zł

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela i Św. Bartłomieja Apostoła


Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela i Św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym ul. Zamkowa 6, 24-120 Kazimierz Dolny

Nazwa Projektu: Zwiększenie dostępności do dóbr kultury poprzez renowację i ekspozycję zabytków ruchomych z Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela i Św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym

Wartość Projektu: 2 501 632,31 zł

Diecezja Łomżyńska z siedzibą w Łomży


Inwestor: Diecezja Łomżyńska z siedzibą w Łomży ul. Sadowa 3

Nazwa Projektu: Renowacja zabytkowych obiektów kultury oraz rozbudowa Muzeum Diecezjalnego w ramach kompleksu „Narew”

Wartość Projektu: 9 491 622,89 zł

Diecezja Łowicka


Inwestor: Diecezja Łowicka, ul. Stary Rynek 20, 99-400 Łowicz

Nazwa Projektu: „Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu – najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego w parku Błonie”

Wartość Projektu: 31 063 838,00 zł

Muzeum Wsi Lubelskiej


Inwestor: Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin

Nazwa Projektu: Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – etap I

Wartość Projektu: 13 020 462,95 zł

Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowzięcia NMP


Inwestor: Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim

Nazwa Projektu: Renowacja perły baroku – kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim

Wartość Projektu: 3 131 900,00 zł

Archidiecezja Lubelska


Inwestor: Archidiecezja Lubelska z siedzibą w Lublinie ul. Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin

Nazwa Projektu: Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla lubelskiego – renowacja i ochrona dziedzictwa

Wartość Projektu: 31 199 713,51 zł

Parafia p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych


Inwestor: Parafia p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 3, 20-129 Lublin

Nazwa Projektu: Renowacja kościoła Salezjanów p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lublinie – cennego zabytku renesansu lubelskiego

Wartość Projektu: 3 250 882,50 zł

Archidiecezja Lubelska


Inwestor: Archidiecezja Lubelska z siedzibą w Lublinie ul. Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin

Nazwa Projektu: Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie

Wartość Projektu: 10 053 863,77 zł

RT-MIX s.c. K. Romanowski, G. Zabiegły


Inwestor: ART-MIX s.c. K. Romanowski, G. Zabiegły, ul. Sienkiewicza 11, 24-100 Puławy

Nazwa Projektu: Innowacyjne zmiany w spółce „ART.-MIX” S.C. szansa szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa

Wartość Projektu: 127 695,99 zł

Wykonawstwo Robót Budowlanych I Ziemnych Jakub Benet


Inwestor: Wykonawstwo Robót Budowlanych I Ziemnych Jakub Benet, ul. Szaniawskiego 47 , 2100 Lubartów

Nazwa Projektu: Zwiększenie zdolności inwestycyjnej przedsiębiorstwa  Wykonawstwo Robót Budowlanych i Ziemnych Jakub Benet poprzez zakup nowoczesnego sprzętu budowlanego

Wartość Projektu: 453 779.00 zł

Archidiecezja Lubelska


Inwestor: Archidiecezja Lubelska z siedzibą W Lublinie. Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej “Gaudium”

Nazwa Projektu: Innowacyjne zmiany procesowe i produktowe droga do poprawy konkurencyjności Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej Gaudium

Wartość Projektu: 738 100,00 zł

Indywidualna Praktyka Lekarska „Medident” Marlena Madejczyk


Inwestor: Indywidualna Praktyka Lekarska „Medident” Marlena Madejczyk, Ul. Filaretów 16, 20-609 Lublin

Nazwa Projektu: Zwiększenie zdolności inwestycyjnej firmy „Medident” poprzez rozbudowę i zakup nowoczesnej aparatury medycznej

Wartość Projektu: 340 540.65 zł

Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk
Dotacje z funduszy krajowych i unijnych. Głęboka termomodernizacja.
Zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego. Produkcja energii z OZE. Dziedzictwo kulturowe. Biznes. Menadżer projektu. Nadzory inżynierskie i konserwatorskie.
http://opokaconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/12/naszapolska.png
Nasza lokalizacja
W stałym kontakcie
biuro@opokaconsulting.pl
Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk
Dotacje z funduszy krajowych i unijnych. Głęboka termomodernizacja.
Zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego. Produkcja energii z OZE. Dziedzictwo kulturowe. Biznes. Menadżer projektu. Nadzory inżynierskie i konserwatorskie.
Nasza lokalizacja
http://opokaconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/12/naszapolska-opoka.png
W stałym kontakcie
biuro@opokaconsulting.pl

Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.