Pn - Pt9.00 - 15.00; Inne godziny spotkania możliwe po uprzednim umówieniu
Biuroul. Głuska 14, 20-439 Lublin
Emailbiuro@opokaconsulting.pl

Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej GrzeszukDziedzictwo kulturowe

Archidiecezja Lubelska


Inwestor: Archidiecezja Lubelska z siedzibą z Lublinie, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2; 20-950 Lublin w partnerstwie z ośmioma parafiami z Powiśla Lubelskiego (Projekt Partnerski)

Nazwa Projektu: Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla Lubelskiego – renowacja i ochrona dziedzictwa

Wartość Projektu: 31 199 713,51 zł

Zakres usług: Menadżer Projektu

Program/Donator: POIiŚ 2007-2013

Diecezja Łowicka


Inwestor: Diecezja Łowicka ul. Stary Rynek 20, 99-400 Łowicz w partnerstwie z Gminą Miasto Łowicz (Projekt Partnerski)

Nazwa Projektu: Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu – najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego w parku Błonie

Wartość Projektu: 31 063 838,00 zł

Zakres usług: Menadżer Projektu/ Nadzór Inżynierski

Program/Donator: RPO Województwa Łódzkiego 2007-2013

Klasztor Ojców Dominikanów w Krakowie


Inwestor: Klasztor Ojców Dominikanów w Krakowie, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków

Nazwa Projektu: Kompleksowa konserwacja Bazyliki Trójcy Świętej w Krakowie jako jeden z elementów rewitalizacji założenia klasztornego Ojców Dominikanów w Krakowie, związanej z osiemsetną rocznicą powstania klasztoru.

Wartość Projektu: 25 208 628,82 zł

Zakres usług: Menadżer Projektu/ Nadzór Inżynierski

Program/Donator: POIiŚ 2014-2020

Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej


Inwestor: Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań

Nazwa Projektu: Zachowanie i udostępnienie zabytku o wyjątkowej wartości artystycznej – zespołu klasztornego pw. Św. Józefa w Gdańsku – poprzez prace konserwatorskie i renowację

Wartość Projektu: 19 060 770,65 zł

Zakres usług: Menadżer Projektu/ Nadzór Inżynierski

Program/Donator: POIŚ 2014-2020

Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie


Inwestor: Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie, ul. Złota 9, 20-112 Lublin

Nazwa Projektu: „Klasztor w sercu miasta” – renowacja Bazyliki Ojców Dominikanów w Lublinie

Wartość Projektu: 15 671 301,29 zł

Zakres usług: Menadżer Projektu/ Nadzór Inżynierski/Nadzór Konserwatorski

Program/Donator: POIiŚ 2014-2020

Muzeum Lubelskie


Inwestor: Muzeum Lubelskie W Lublinie, ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin

Nazwa Projektu: Ochrona i konserwacja Zamku Lubelskiego – najcenniejszego zabytku regionu między Wisłą a Bugiem

Wartość Projektu: 8 956 332,14 zł

Zakres usług: Menadżer Projektu

Program/Donator: ZPORR 2004-2006

Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk
Dotacje z funduszy krajowych i unijnych. Głęboka termomodernizacja.
Zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego. Produkcja energii z OZE. Dziedzictwo kulturowe. Biznes. Menadżer projektu. Nadzory inżynierskie i konserwatorskie.
http://opokaconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/12/naszapolska.png
Nasza lokalizacja
W stałym kontakcie
biuro@opokaconsulting.pl
Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk
Dotacje z funduszy krajowych i unijnych. Głęboka termomodernizacja.
Zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego. Produkcja energii z OZE. Dziedzictwo kulturowe. Biznes. Menadżer projektu. Nadzory inżynierskie i konserwatorskie.
Nasza lokalizacja
http://opokaconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/12/naszapolska-opoka.png
W stałym kontakcie
biuro@opokaconsulting.pl

Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.