Pn - Pt9.00 - 15.00; Inne godziny spotkania możliwe po uprzednim umówieniu
Biuroul. Głuska 14, 20-439 Lublin
Emailbiuro@opokaconsulting.pl

AktualnościAktualności z życia firmy

Złożony przez nas wniosek dla projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie Dom Pielgrzyma w Kodniu Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: 15 ODPORNE LUBELSKIE – ZASOBY REACT-EU DLA LUBELSKIEGO, Działanie: 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki został oceniony pozytywnie i otrzymał...

Rozpoczęliśmy realizację następnego projektu termomodernizacyjnego w Wielkopolsce. Tym razem u Ojców Dominikanów w Poznaniu. Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i elementów instalacji wewnętrznych służących poprawie efektywności energetycznej budynków kościoła i klasztoru oo. Dominikanów w Poznaniu” jest realizowane z udziałem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dzięki inwestycji zostanie poprawiony...

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o zarezerwowaniu w tegorocznym budżecie na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami kwoty w wysokości 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Kodeń, kościół pw. św. Anny (1620-1624), ołtarz główny (1685 r.): prace konserwatorskie przy ołtarzu” na podstawie opracowanego przez nas wniosku.

Kolejna kościelna osoba prawna – Dom Zakonny Zmartwychwstańców Centrum Ewangelizacji i Modlitwy "Wzgórze Miłosierdzia" z siedzibą w Stryszawa – dzięki naszej pomocy rozpoczęła produkcję własnego ekologicznego prądu. Budowa instalacji fotowoltaicznej jest częścią przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków Zmartwychwstańców w Stryszawie – Siwcówce”.

W Krainie Tysiąca Jezior, w województwie warmińsko-mazurskim, rozpoczynamy nową inwestycję pn. „Termomodernizacja zabytkowych budynków: kościoła pw. Przemienienia Pańskiego, starej plebanii i klasztoru w Iławie”. Termomodernizacja z udziałem funduszy NFOŚiGW obejmie: XIV wieczny gotycki kościół parafialny z renesansową wieżą, neogotycką plebanię z początku XX wieku oraz dom zakonny misjonarzy oblatów.

Został złożony przez nas wniosek o płatność końcową dla projektu pn. „Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie KJ LISTWY s.c.”. Dzięki dotacji ze środków unijnych stała się możliwa produkcja energii elektrycznej z OZE na potrzeby spółki oraz promocja produkcji czystej energii.

Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk
Dotacje z funduszy krajowych i unijnych. Głęboka termomodernizacja.
Zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego. Produkcja energii z OZE. Dziedzictwo kulturowe. Biznes. Menadżer projektu. Nadzory inżynierskie i konserwatorskie.
http://opokaconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/12/naszapolska.png
Nasza lokalizacja
W stałym kontakcie
biuro@opokaconsulting.pl
Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk
Dotacje z funduszy krajowych i unijnych. Głęboka termomodernizacja.
Zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego. Produkcja energii z OZE. Dziedzictwo kulturowe. Biznes. Menadżer projektu. Nadzory inżynierskie i konserwatorskie.
Nasza lokalizacja
http://opokaconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/12/naszapolska-opoka.png
W stałym kontakcie
biuro@opokaconsulting.pl

Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.